Dobrovolnictví

Od počátku nového života pivovaru chceme stavět na našem důležitém pilíři a tím je sociální rozměr celého projektu. Propojujeme historii, práci, poznání a zábavu. Tvoříme novou současnost skrze přátelství a společnou pomoc tomuto fascinujícímu projektu.

Pořádáme vlastní cyklus dobrovolnických projektů Work4Beer.