Časová osa vývoje pivovaru

Budova pivovaru s sebou nese nejméně dvousetletou historii, avšak nevšechny minulé události jsou dobře zřejmé.

Snažíme se tedy s pomocí historických materiálů a analýzy současného stavu sestavit stavebně technologický rozvoj pivovaru a jeho těsného okolí.

Některé informace jsou přesně datované, některé se pouze snažíme určit na základě dobových reálií, vyspělosti techniky a dalších ukazatelů. U těch, které se zakládají na našich odhadech, je hvězdička.

Pokud znáte nějakou reálii vztahující se k pivovaru, či víte, že některé naše domněnky jsou chybné, prosím, kontaktujte nás na mailu piovarjanovice@gmail.com

2018 8.6. – Prodáno novým majitelům

Zdeňek Strnadel
Přemysl Košut
Jakub Kříž

1998 – Přestavba bytových jednotek

V obytné části pivovaru došlo k přestavění původních velkých bytů (2 x cca 150m2) a skladových prostor na celkem 6 bytových jednotek. Do budovy byl instalován moderní kotel na tuhá paliva a byly udělány rozvody centrálního vytápění.

1994 – Oprava střechy

Kompletní výměna střešní krytiny pivovar prakticky zachránila před blížící se zkázou.

1993 – Vyhotovení moderní výkresové dokumentace stávajícího stavu

1970, 1.ledna – Konec provozu Luštírny semen

1948* – Stavba el. výtahu

V místě bývalé sladovny byl instalován moderní nákladní elektrický výtah a to v místech původní kladky. Rok budování výtahu datujeme na základě použité techniky nýtování, materiálů elektroinstalace, konstrukce elektromotoru a písma na cedulích. Je velmi pravděpodobné, že výtah je až součástí semenářského závodu.

1946-48 – Vznik semenářského závodu

V letech 1946–1948 vznikla rekonstrukcí starého pivovaru luštírna v Janovicích u Rýmařova jako divize Pošumavské luštírny.

1946 – Konec vaření piva

Vydáním Dekretu Ministerstva zemědělství a výživy ze dne 17. června 1946 byl provoz pivovaru ukončen (tato informace není ověřená, je ale dost pravděpodobná, jelikož ve stejném roce právě kvůli tomuto dekretu bylo uzavřeno mnoho pivovarů).

1937 – Pivovar předán rodu Rosty-Forgách

Ferenc Rosty-Forgach de Barkócz
*31.10.1892 – † 27.9.1959

Anna-Marie ¨Nany¨Nicoletta von Harrach zu Rohrau und Thannhausen
*6.12.1906 – †18.2.2001

1931 – Datum na blueprintu dřevěne budovy

Harrachova vodní elektrárna (ze sčítání elektráren 1930)

Dobové materiály hovoří o tom, že Harrach měl v Janovicích na Podolském potoce vodní elektrárnu. Budova č.p.8.

Podolský potok – hl.tok – elektrárna
Janovice 8, Harrach
1 turbína typu Francis, hltnost 800 litrů/sek, spád 4,10 m, výkon 25,16 kW

http://mve.energetika.cz/uvod/vod-d16.txt

Na technické mapě Česka je tato budova zaznamenána naproti pivovaru na náhonu (140, 141) z podolského potoka, dnes s č.p. 8/10. Přítomnost elektrárny podporuje i jalový přepad na náhonu (137).

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5db59d0986d34ba89767689d8e8bd8fd

Výkon 25kW by pro provoz pivovaru byl více než dostačující, výskyt přímo před budovou a napojení na podolský potok výrazně podporují tuto teorii.

1908 – Teorie se sladovnou v Bruntálu

V roce 1908 byla v Bruntálu vybudována velká sladovna, která je v provozu dodnes. Janovický pivovar měl sladovnu svoji, avšak podíváme-li se na prostory sladovny dnes, tak je zřejmé, že v prostorách původních humen byla strojovna elektromotorů. Konkrétně dvou velkých průmyslových motorů uložených na betonových podstavcích.

Takže se nabízí myšlenka, že se od přestavby na elektrický pohon v pivovaru ječmen již nemáčel, ale dovážel se z Bruntálu a na pivovaru se maximálně sušil a hvozdil.

V ten moment se přikláníme k teorii, že pivovar mohl být elektrifikován až po roce 1908, spíš později.

Pokud byl tedy pivovar elektrifikován v rozmezí let 1910 – 1930 (sčítání elektráren), pravděpodobně malá vodní elektrárna poháněla pivovar až do doby ukončení pivovarského provozu, jelikož elektrický proud z republikové sítě byl do Rýmařova, respektive Janovic, zaveden až v půlce 20. století.

1880 – 1890* – Přebudování na parní stroj

Pokrok průmyslové revoluce, symbolizované parním strojem, se samozřejmě postupně projevil i v pivovarské výrobě. Přechod od ručního pohonu na strojní probíhal v podstatě od začátku 19. století, ale naplno se projevil až od jeho 40. let.

Síla parního stroje byla zpočátku využita zejména jako hnací pohon míchadel v kádích a pánvích. Využívalo se při něm přenosu otáčivé síly složitým systémem transmisí s koly a řemeny k jednotlivým prvkům technologie. Obdobný princip byl využit i k pohonu šrotovníků sladu a čerpadel rmutů či hotové mladiny.

Se zaváděním strojního pohonu samozřejmě probíhala proměna celého pivovaru. Byly budovány nové strojovny a kotelny s vysokými komíny, novými dominantami pivovarů. Mimochodem, ještě dříve, než byla pára využita na pohon strojů, se zaváděla do pivovarů jako nepřímý otop pánví, ale mezi sládky si tato novota jen pomalu hledala zastání. Strojní pohon byl ale využíván stále více. Od konce 19. století byly do našich pivovarů instalovány čpavkové chladicí stroje pracující na principu parního stroje, sloužící jak k chlazení horké mladiny, tak k dochlazování prostor chladného hospodářství. Ve stejné době, s rozvojem na poli elektrotechniky, byly parní stroje využity i jako pohon generátorů vyrábějících elektrický proud pro pohon strojů a pro osvětlení pivovarů.

Využití páry bylo samozřejmě významným pokrokem v usnadnění a intenzifikaci práce pivovarů. Strojové zařízení si samozřejmě mohli dovolit jen bohatší investoři, ale postupně bylo zavedeno do všech pivovarů. Poslední rukodělně pracující pivovar v Chudenicích skončil svou práci až ve 40. letech 20. století.

http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=4627&lang=cs

Tato informace nás tedy vede k tomu, že někdy mezi cca 1840 – 1920 mohl být pivovar přebudován na parní pohon.

Návrh a realizace pivovarské přestavby zahrnuje parní kotel a pohon strojů přes transmise a je postavena s obří chladírenskou věží, která se zaváží přes zimu ledem (EisKeller). To celkem jasně vypovídá o tom, že parní stroj ještě nepoháněl ony čpavkové chladící stroje, tudíž se přikláníme k názoru, že k přestavbě došlo před koncem 19. století, tedy někde mezi roky 1840 – 1890.

Systém transmisí

Flat belt drive systems became popular in the UK from the 1870s, with the firms of J & E Wood and W & J Galloway & Sons prominent in their introduction. Both of these firms manufactured stationary steam engines and the continuing demand for more power and reliability could be met not merely by improved engine technology but also improved methods of transferring power from the engines.

https://en.wikipedia.org/wiki/Line_shaft

Pokud se tedy ploché řemeny rozmohly v Anglii až kolem roku 1870, lze předpokládat, že dříve nebyl parní stroj ani na pivovaru, spíše později. Takže se nám datum přestavby zužuje do pravděpodobného rozmezí 1880-1890.

1834 – Budova pivovaru byla zakreslena na katastrální mapě z r. 1834

https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html

1826 – Zatím nejstarší vyobrazení budovy pivovaru

Z fotografie je zřejmé, že pivovar ještě neměl parní stroj, chybí zde komín, tzv parník.

1815* Touto dobou se možná mohl nový pivovar začít stavět

1721 – Harrachové vlastní pivovarský provoz

Pivo se vařilo přímo v budově zámku, naproti současnému pivovaru, pro nějž byla samostatná budova vyhrazena až později.

Pivovar a karanténa? Jen příležitost k plánování!

Je nám líto, že kvůli omezenému shlukování lidí nemůžeme uskutečnit další Work4Beer, ale to nám nemůže sebrat elán a chuť do práce. Místo tvrdé fachy přichází na řadu plánování.

Nabízíme maličký exkurs do výkresů pivovaru a taky jak nám z toho šibe.

Když se začalo makat, ohlédnutí za rokem 2019

Nadšení, překážky, elán, píle, přátelství a velký oči. Tak by se dal shrnout uplynulý rok, kdy jsme se pustili do veledíla rekonstrukce bezmála 200 let starého pivovaru.

Na dvě desítky kamarádů přiložilo ruku k dílu. Místních i přespolních a to od Olomouce, přes Šumperk, Boleslav, Prahu až k Habartovu na druhé straně republiky. Zdá se, že vzdálenost není problém. Čtyři velké víkendové akce Work4Beer odstartovaly letošní sezonu, která byla ve znamení špinavé práce.

Pokračovat ve čtení „Když se začalo makat, ohlédnutí za rokem 2019“

Noc Literatury 2019

Ve čtvrtek 9. května 2019 proběhla v Janovickém pivovaru v rámci celorepublikové akce komentovaná prohlídka a čtení z evropských literárních novinek. Charakteristické pro akce v rámci literárních nocí je neobvyklé a neběžně přístupné místo a přednes z úst našeho významného literáta. Jedno poskytl bývalý Harrachův pivovar, druhé Vladimír Stanzel.

Ač bylo chmurněji, na akci dorazilo několik desítek lidí. Ti, kteří souhlasili se vstupem do objektu na vlastní nebezpečí, pak mohli absolvovat komentovanou prohlídku doposud prázdné budovy bývalého pivovaru. Poté se v nádherném a prostorném sále v prvním podlaží konalo čtení zajímavých literárních kousků. Tato akce se tak stala první kulturně-industriální vlaštovkou v novodobé historii pivovaru.