Domů

Pivovar v Janovicích u Rýmařova, též známý jako bývalý Harrachův pivovar, je nyní v soukromých rukou. Jsme parta nadšenců a náš cíl je vrátit pivovaru jeho věhlas, krásu a přitáhnout sem bohatý kulturní a společenský život.

Dobrovolnictví

Od počátku nového života pivovaru chceme stavět na našem důležitém pilíři a tím je sociální rozměr celého projektu. Propojujeme historii, práci, poznání a zábavu. Tvoříme novou současnost skrze přátelství a společnou pomoc tomuto fascinujícímu projektu.

Pořádáme vlastní cyklus dobrovolnických projektů Work4Beer.

O nás

Jsme parta nadšenců, která si dala za cíl přivést tento historicko-technický skvost zpátky k životu. Máme v pohraničí své kořeny, máme zkušenosti s rekonstrukcí historických památek, máme zálibu ve studiu historie, rádi děláme akce pro sebe a pro společnost a spojuje nás chuť na pivo.

Chceme za sebou na tomto světě zanechat pořádnou stopu.

Fantastické fotografie z dění okolo pivovaru budiž dokladem, jak se nám při tom daří.

Aktuálně z pivovaru

Časová osa vývoje pivovaru

Budova pivovaru s sebou nese nejméně dvousetletou historii, avšak nevšechny minulé události jsou dobře zřejmé. Snažíme se tedy s pomocí historických materiálů a analýzy současného stavu sestavit stavebně technologický rozvoj pivovaru a jeho těsného okolí. Některé informace jsou přesně datované, některé se pouze snažíme určit na základě dobových reálií, vyspělosti techniky a dalších ukazatelů. U …

Spolek pro obnovu pivovaru v Janovicích

Dne 30. července byl do spolkového rejstříku zapsán nás nový Spolek pro Obnovu pivovaru v Janovicích. Účel spolku je záchrana a obnova pivovaru v Janovicích u Rýmařova, pořádání kulturních a společenských aktivit v místě pivovaru; pořádání dobrovolnických, hudebních, divadelních a dalších kulturních akcí. Stanovy spolku Zápis z ustavující schůze